Здравей!

“Вярвам, че отношенията и осъзнаването сами по себе си са лечебни.

За мен психотерапията е като път, по който аз придружавам хората. Участъците на пътя са различни. Един е стръмен, друг - равен, в мъгла, прашен, каменист, с пропасти, опиращ в стени или разкриващ приказни гледки. Заедно търсим най-добрия път, опорите, различните маршрути, екипировката, чертаем карти, изследваме нови непознати територии или минаваме добре познатите по нов начин. За едни маршрути ни трябва допълнителна подготовка, по други може да не минем никога, но ще изследваме кои са причините за това. Намираме нашето темпо, силните и слабите си страни и тогава психотерапията е онова, което дава свободата да избираме пътя си и да  го вървим пълноценно, с удоволствие.

Ще се радвам да бъда подкрепа и за теб. “